Členská schůze

POZVÁNKA

Výbor AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 14.2.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná

PROGRAM :

1/ Zahájení

2/  zpráva o činnosti v roce 2019

3/  zpráva o hospodaření a revizní komise v

4/  návrh plánu činnosti na rok 2019

5/  diskuze

6/  návrh usnesení

7/  závěr

Děkujeme za účast na této členské schůzi.

 

plán na rok 2020

v úterý na výborové schůzi jsme začali plánovat akce na rok 2020  …. máme několik jasných a pevných termínů. Jsou to RANÁ TOUR, časovka SAL a běžecké závody Ranská Hora. Bohužel jsme museli upravit termíny některých akcí pro rok 2019. 


Akce rok 2019:

RED FACE je sloučené s posledním namazáním na termín 9.11.2019 (přesné informace budou na stránkách)

STOLNÍ TENIS je upravený termín na 21.12.2019 (informace budou zde na stránkách)


Akce plánované na rok 2020:

14.03.2020 … ples AVZO Raná – PEVNÝ TERMÍN

21.03.2020 … časovka SAL

21.03.2020 … běžecké závody RANSKÁ HORA – PEVNÝ TERMÍN

20.06.2020 … RANÁ TOUR 2020 – PEVNÝ TERMÍN

 

Členská schůze 2019

P O Z V Á N K A                                   

 Základní organizace AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná  Vás zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 15. února 2019 od 18.00 hodinv zasedací místnosti Obecního úřadu.

  P r o g r a m:

  1.  Zahájení
  2. Zpráva o činnosti v roce 2018
  3. Zpráva o hospodaření  v roce 2018
  4. Zpráva revizní komise za rok 2018
  5. Projednání návrhu plánu činnosti na r. 2019
  6. Diskuse
  7. U s n e s e n í
  8. Závěr

                                                                                                             Šnejdr Václav

                                                                                                                předseda

RANÁ TOUR 2018 oprava času

Po upozornění na špatně zapsaný čas první časovky do vrchu u st.č. 23 KNOR Oldřich kat. D jsme provedli kontrolu a porovnání se záznamem časoměřiče. Zjistilo se, že tento čas by opravdu chybně odečten a tímto Knor O. poškozen v celkovém hodnocení.    Bohužel toto upozornění na chybu přišlo až po týdnu od ukončení závodu a tak není jiná možnost, než že se tímto poškozenému velice omlouváme, opravíme výsledkové listiny zde na stránkách AVZO  a na 35.ročníku RANÁ TOUR nebude Knor Oldřich platit startovné.