Členská schůze ZRUŠENA

Vzhledem k trvající situaci průběhu COVIDU-19, výbor pobočného spolku AVZO Raná odvolává pořádání plánované členské schůze dne 12. února.

Nový termínu čl. schůze bude včas oznámen.

Václav Šnejdr

předseda AVZO

RANSKÁ HORA

AVZO ZO Raná ve spolupráci s AK při ZŠ Prokopa Holého Louny Vás zve na 7.ročník běžeckých závodů Ranská hora

Datum a místo: 28.6.2020 od 9:30 hodin prezentace – Skleník Raná

Start: od 10:00 hodin – SKLENÍK RANÁ!!! Šatny: nejsou

Startují: žactvo, ročníky 2005 a mladší. Společný závod dorostenců, juniorů, mužů a žen, veteránů a veteránek

Tratě: od 100m do 8,5 km.

Přihlášky: mailem janhrich@seznam.cz, tel. 728843517 nebo 30minut před startem kategorie

Startovné: žactvo 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Ceny: ceny dle možností pořadatele.

Kategorie: viz. časový pořad

Upozornění: pořadatelé neručí za volně odložené věci.

Sdělení: závod je součástí „LOUNSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2020“

Členská schůze

POZVÁNKA

Výbor AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 14.2.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná

PROGRAM :

1/ Zahájení

2/  zpráva o činnosti v roce 2019

3/  zpráva o hospodaření a revizní komise v

4/  návrh plánu činnosti na rok 2019

5/  diskuze

6/  návrh usnesení

7/  závěr

Děkujeme za účast na této členské schůzi.

 

plán na rok 2020

v úterý na výborové schůzi jsme začali plánovat akce na rok 2020  …. máme několik jasných a pevných termínů. Jsou to RANÁ TOUR, časovka SAL a běžecké závody Ranská Hora. Bohužel jsme museli upravit termíny některých akcí pro rok 2019. 


Akce rok 2019:

RED FACE je sloučené s posledním namazáním na termín 9.11.2019 (přesné informace budou na stránkách)

STOLNÍ TENIS je upravený termín na 21.12.2019 (informace budou zde na stránkách)


Akce plánované na rok 2020:

14.03.2020 … ples AVZO Raná – PEVNÝ TERMÍN

21.03.2020 … časovka SAL

21.03.2020 … běžecké závody RANSKÁ HORA – PEVNÝ TERMÍN

20.06.2020 … RANÁ TOUR 2020 – PEVNÝ TERMÍN