PLÁN 2023

PLÁN ČINNOSTI na rok 2023

AVZO TSČ ČR z.s., pobočný spolek RANÁ 

Raná 114, 439 24 RANÁ

 

  1. S c h ů z o v n í  č i n n o s t    konání výborových schůzí 1x měsíčně, mimořádné schůze  výboru  dle  plánu  činnosti                                                    
  2. S p o r t o v n í   č i n n o s t ,   k u l t u r n í   a   s p o l e č e n s k é   a k c e

        * * * * * * * * *

01.01.2023    VÝSTUP NA RANSKOU HORU

17.02.2023    ČLENSKÁ HODNOTÍCÍ SCHŮZE

25.02.2023    4. AVZO PLES

březen 2023   ZAHÁJENÍ SEZÓNY 

duben 2023             Běžecké závody 

08.04.2023     turnaj Stolní tenis .. 1. ročník

20.05.2023     SLAVNOSTI STEPÍ – akce obecního úřadu a AOPK ČR, jen pomoc

17.06.2023     37. ročník RANÁ TOUR 2023 – cyklistické závody

06.07.2023     GIRO DE ZAVADILKA – jen účast

červenec 2023  ZÁJEZD PRO DĚTI – pořádáme s OÚ Raná

14.10.2023      ČT AUTHOR CUP 2022 – jen účast

15.10.2023      OKOLO RANÉ – finále běžeckých závodů

listopad 2023       RED FACE  ukončení sezóny

29.12.2023          STOLNÍ TENIS + ŠIPKOVÝ turnaj

Tento plán činnosti na rok 2023 byl schválen členskou schůzí dne : 17.2.2023