Historie AVZO Raná

H i s t o r i e   n a š í   Z á k l a d n í   o r g a n i z a c e  A V Z O  R a n á

Nynější název ZO AVZO /Asociace víceúčelových základních organizací  technických sportů a činností/ vznikla počátkem 90. let minulého století po pádu komunismu v naší republice. Jejím předchůdcem byla známá organizace pod názvem SVAZARM / Svaz pro spolupráci s armádou/. Počáteční činnost naší ZO byla zaměřena na práci s mládeží a jejím zapojení v leteckomodelářském kroužku a to již od r. 1957. Dospělí členové se věnovali střelbě ze vzduchovky a  malorážky. Již v r. 1961 jsme byli zaměřeni na motorismus, byl uspořádán 1. ročník motokrosu Ranská rokle. Postupem let se tento každoroční závod pořádal buď jako Krajský přebor nebo mistrovství ČR, včetně několika závodů sajdkár. Celkem bylo uspořádáno 30 ročníků motokrosových závodů. Vzhledem ke skutečnosti, že se naše motokrosová trať nacházela v chráněném území Českého středohoří, bylo další konání této atraktivní sportovní činnosti  v roce 1990 zakázáno vedením CHKO České středohoří. Během těchto let jsme byli rovněž pořadateli i několika závodů motokár, které však musely být  pořádány v blízkých městech s vhodným povrchem vozovek. Naše činnost byla zároveň věnována i kulturnímu vyžití členů i ostatních občanů, pořádali jsme reprezentační plesy, karnevaly a různé soutěže pro děti.  Naší současné hlavní činnosti, tj. cyklistice jsme se začali věnovat postupně od r. 1984, kdy několik našich  nadšenců absolvovalo cyklotrasu z Rané do Františkovi Vsi na Šumavě – 176 km. Tento počin je námi brán jako 1. ročník  dnešní Raná – Tour. V r. 1985 absolvovali cyklisté spolu s členy JZD Středohor Dobroměřice pouze malý okruh 20 km, který se nezapočítává, ale již od následujícího r. 1986 až do dneška bylo uspořádáno celkem 30 ročníků  amatérské Cyklistické jízdy, což je určitě pro naší malou obec slušná statistika. Každý další ročník je poznamenán vzestupnou tendencí, jak samotné organizace akce, tak kvalitnější účastí jednotlivých cyklistů včetně  žen. Není proto divu, že se Raná-Tour stala během let stále oblíbenější sportovní akcí lákající stále nové účastníky jak z našeho okolí, tak i ze vzdálenějších destinací republiky. Důkazem byla skvělá účast 50 amatérských jezdců na letošním jubilejním 30. ročníku – 93 km,  vedenou lounsko-žateckým  okolím , jehož doplňkovou akcí byla turistická trasa – 30 km , které se zúčastnilo 18 cyklistů včetně žen a dětí.

Díky všeobecné podpoře naší cyklistiky a hlavně i díky sponzorům nechala naše ZO zhotovit jednotné barevně sladěné dresy jak pro dospělé, tak i pro naše děti a to v původních barvách stejnokroje pořadatelů tehdejších motokrosových závodů. Také díky vzrůstající popularitě naší cyklistiky se v posledním období zapojilo několik našich členů do absolvování závodů pořádaných Severočeskou amatérskou ligou /SAL/, kde se umisťují na hodnocených místech, čímž také přispívají k propagaci naší malé obce i samotné organizace AVZO. Pro další úspěšnou činnost si přejeme pokračující dobrou spolupráci jak s vedením Obecního úřadu, tak s ostatními příznivci cyklistiky a se sponzory podporující sportovní dění v naší obci.

 

 

Zpracoval: Miroslav Aidlpes

Napsat komentář