PLÁN 2022

PLÁN ČINNOSTI na rok 2022

AVZO TSČ ČR z.s., pobočný spolek RANÁ
Raná 114, 439 24 RANÁ

 

  1. S c h ů z o v n í  č i n n o s t    konání výborových schůzí 1x měsíčně, mimořádné schůze  výboru  dle  plánu  činnosti                                                    
  2. S portovn í   č innost ,   kulturn í   a   spole č ensk é   akce

01.01.2022        VÝSTUP NA RANSKOU HORU

04.03.2022        ČLENSKÁ HODNOTÍCÍ SCHŮZE

12.03.2022        3. AVZO PLES

březen 2022       ZAHÁJENÍ SEZÓNY 

03.04.2022         PASSO de Oblík – běžecké závody

30.04.2022         Želkovice – cyklistická jízda, jen účast

14.05.2022         SLAVNOSTI STEPÍ – akce obecního úřadu a AOPK ČR, jen pomoc

18.06.2022         36. ročník RANÁ TOUR 2019 – cyklistické závody

06.07.2022         GIRO DE ZAVADILKA – jen účast

červenec 2022    ZÁJEZD PRO DĚTI – pořádáme s OÚ Raná

08.10.2022         ČT AUTHOR CUP 2022 – jen účast

09.10.2022         BĚH NA RANOU – běžecké závody

30.10.2022         RANSKÁ HORA – běžecké závody

05.11.2022         RED FACE  ukončení sezóny

17.12.2022         STOLNÍ TENIS

Tento plán činnosti na rok 2022 byl schválen členskou schůzí dne : 4.3.2022