PLÁN 2020

  1. S c h ů z o v n í  č i n n o s t    konání výborových schůzí 1x měsíčně, mimořádné schůze  výboru  dle  plánu  činnosti                                                    
  2. S p o r t o v n í   č i n n o s t ,   k u l t u r n í   a   s p o l e č e n s k é   a k c e

 

        * * * * * * * * *

01.01.2020    VÝSTUP NA RANSKOU HORU 

14.02.2020    ČLENSKÁ HODNOTÍCÍ SCHŮZE 

14.03.2020    4. AVZO PLES 

21.03.2020 Časovka SAL

22.3.2020 Běh RANSKÁ HORA 7.ročník

březen 2020   ZAHÁJENÍ SEZÓNY 

25.04.2020 Želkovice – cyklojízda

23.05.2020     SLAVNOSTI STEPÍ – akce obecního úřadu a AOPK ČR, 

20.06.2020     36. ročník RANÁ TOUR 2020

06.07.2020     GIRO DE ZAVADILKA – jen účast

červenec 2020  ZÁJEZD PRO DĚTI

srpen …… na prázdniny většinou nic neplánujeme

05.09.2020 Oslava 685 let obce

06.09.2020 Proběhnutí na Rané od 14:00 hod (s AK Louny)

10.10.2020      ČT AUTHOR CUP 2020 – jen účast, 

listopad 2020       RED FACE  ukončení sezóny

listopad 2020       POSLEDNÍ NAMAZÁNÍ  vyhlášení výsledků výzev pro rok 2018

prosinec 2020       STOLNÍ TENIS

Tento plán činnosti na rok 2020 bude schválen členskou schůzí dne : 14.2.2020