RANSKÁ HORA

AVZO ZO Raná ve spolupráci s AK při ZŠ Prokopa Holého Louny Vás zve na 7.ročník běžeckých závodů Ranská hora

Datum a místo: 28.6.2020 od 9:30 hodin prezentace – Skleník Raná

Start: od 10:00 hodin – SKLENÍK RANÁ!!! Šatny: nejsou

Startují: žactvo, ročníky 2005 a mladší. Společný závod dorostenců, juniorů, mužů a žen, veteránů a veteránek

Tratě: od 100m do 8,5 km.

Přihlášky: mailem janhrich@seznam.cz, tel. 728843517 nebo 30minut před startem kategorie

Startovné: žactvo 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

Ceny: ceny dle možností pořadatele.

Kategorie: viz. časový pořad

Upozornění: pořadatelé neručí za volně odložené věci.

Sdělení: závod je součástí „LOUNSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2020“

Členská schůze

POZVÁNKA

Výbor AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 14.2.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná

PROGRAM :

1/ Zahájení

2/  zpráva o činnosti v roce 2019

3/  zpráva o hospodaření a revizní komise v

4/  návrh plánu činnosti na rok 2019

5/  diskuze

6/  návrh usnesení

7/  závěr

Děkujeme za účast na této členské schůzi.

 

plán na rok 2020

v úterý na výborové schůzi jsme začali plánovat akce na rok 2020  …. máme několik jasných a pevných termínů. Jsou to RANÁ TOUR, časovka SAL a běžecké závody Ranská Hora. Bohužel jsme museli upravit termíny některých akcí pro rok 2019. 


Akce rok 2019:

RED FACE je sloučené s posledním namazáním na termín 9.11.2019 (přesné informace budou na stránkách)

STOLNÍ TENIS je upravený termín na 21.12.2019 (informace budou zde na stránkách)


Akce plánované na rok 2020:

14.03.2020 … ples AVZO Raná – PEVNÝ TERMÍN

21.03.2020 … časovka SAL

21.03.2020 … běžecké závody RANSKÁ HORA – PEVNÝ TERMÍN

20.06.2020 … RANÁ TOUR 2020 – PEVNÝ TERMÍN

 

Členská schůze 2019

P O Z V Á N K A                                   

 Základní organizace AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná  Vás zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 15. února 2019 od 18.00 hodinv zasedací místnosti Obecního úřadu.

  P r o g r a m:

  1.  Zahájení
  2. Zpráva o činnosti v roce 2018
  3. Zpráva o hospodaření  v roce 2018
  4. Zpráva revizní komise za rok 2018
  5. Projednání návrhu plánu činnosti na r. 2019
  6. Diskuse
  7. U s n e s e n í
  8. Závěr

                                                                                                             Šnejdr Václav

                                                                                                                předseda