Členská schůze 2019

P O Z V Á N K A                                   

 Základní organizace AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná  Vás zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 15. února 2019 od 18.00 hodinv zasedací místnosti Obecního úřadu.

  P r o g r a m:

 1.  Zahájení
 2. Zpráva o činnosti v roce 2018
 3. Zpráva o hospodaření  v roce 2018
 4. Zpráva revizní komise za rok 2018
 5. Projednání návrhu plánu činnosti na r. 2019
 6. Diskuse
 7. U s n e s e n í
 8. Závěr

                                                                                                             Šnejdr Václav

                                                                                                                předseda

RANÁ TOUR 2018 oprava času

Po upozornění na špatně zapsaný čas první časovky do vrchu u st.č. 23 KNOR Oldřich kat. D jsme provedli kontrolu a porovnání se záznamem časoměřiče. Zjistilo se, že tento čas by opravdu chybně odečten a tímto Knor O. poškozen v celkovém hodnocení.    Bohužel toto upozornění na chybu přišlo až po týdnu od ukončení závodu a tak není jiná možnost, než že se tímto poškozenému velice omlouváme, opravíme výsledkové listiny zde na stránkách AVZO  a na 35.ročníku RANÁ TOUR nebude Knor Oldřich platit startovné.

POZVÁNKA

AVZO TSČ ČR z.s. pobočný spolek Raná Vás zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 23.2.2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti v roce 2017
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2017
 4. Zpráva revizní komise za rok 2017
 5. Projednání návrhu plánu činnosti na rok 2018
 6. Schválení delegátů na mimořádný sjezd AVZO
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

ŠNEJDR  Václav